Przejście do sekcji:

Treść strony - Inwestycje - rok 2012

Inwestycje w gminie Obrowo w 2012 roku

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 3.483.824zł i zostały one zrealizowane w kwocie 3.429.343,60zł tj. 98,44%

Przejdź do początku strony