Przejście do sekcji:

Treść strony - listopad

Wnioski o zakup węgla prosimy składać do końca listopada

Trwa przyjmowanie wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. Prosimy o składanie ich do końca listopada ze względu na konieczność wcześniejszego złożenia zamówienia w PGE Paliwa na kolejne dostawy.

Wzór wniosku publikujemy poniżej.

Wnioski można składać w następujący sposób:

1.
Osobiście - będziemy je przyjmować w świetlicy wiejskiej w Obrowie przy ul. Aleja Lipowa 29 oraz w dobrzejewickiej filii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dobrzejewice 54 A.

Wnioski będziemy przyjmować w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.15 – 15.15, we wtorki 7.15 – 16.15, w piątki w godz. 7.15 – 14.15. W razie potrzeby godziny przyjęć wniosków zostaną wydłużone.

Formularze wniosków będą dostępne w urzędzie.

2.
Przez ePUAP. Interaktywny wniosek znajduje się na stronie obrowo.gmina.plus

3.
Wydrukowany i wypełniony wniosek można również wysłać pocztą tradycyjną na adres urzędu:
Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87 – 126 Obrowo.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wnioski mogą być składane wyłącznie na jeden z ww. sposobów. Niedopuszczalne jest przysyłanie ich e-mailem (np. w formie skanu).

Wniosek został złożony. Co dalej?

Wnioski zostaną przez nas zweryfikowane, a następnie poinformujemy Państwa e-mailowo lub smsowo o zasadach płatności oraz o miejscu i terminie odbioru paliwa stałego.

Uwaga. Szacunkowe zapotrzebowanie to nie wniosek

Wcześniej, zgodnie z wytycznymi rządu, zbieraliśmy od Państwa tylko szacunkowe zapotrzebowanie na węgiel. Nie jest to równoznaczne ze złożeniem wniosku. Aby móc kupić paliwo stałe po preferencyjnej cenie, trzeba złożyć wniosek, o którym mowa w niniejszej informacji.

Pamiętajmy, że węgiel po preferencyjnej cenie będą mogły kupować te osoby, które są uprawnione do dodatku węglowego.

Do wniosku o zakup trzeba załączyć zatem informację o przyznanym dodatku węglowym (lub o tym, że posiadamy uprawnienie do otrzymania dodatku węglowego). Skad wziąć tę informację?

  • Informację tę można otrzymać w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie lub w filii GOPS w Dobrzejewicach
    albo
  • wydrukować z e-maila. E-mail otrzymali od GOPS ci z Państwa, którzy przy składaniu wniosku o dodatek węglowy podali nam adres swojej poczty elektronicznej.

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego

Wróć

Przejdź do początku strony