Przejście do sekcji:

Treść strony - styczeń

Przyjmujemy wnioski o dofinansowanie na transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

24 stycznia rozpoczynamy nabór wniosków na dofinansowanie transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku. Dzięki środkom pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnego odbioru azbestu z posesji. Pula środków przewidzianych na to zadanie w naszej gminie na 2023 rok wynosi 71.750 zł. O przyznaniu finansowania decyduje kolejność zgłoszeń. Wzór wniosku udostępniamy w załączniku. 

Wnioski można składać w terminie od 24 stycznia do 10 marca 2023r.:

  • bezpośrednio w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Obrowo od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu;
  • pocztą na adres Urzędu Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, z  dopiskiem na kopercie „Dofinansowanie azbest” (decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu);
  • w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP

Złożony wniosek powinien zawierać następujące załączniki:

  1. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;
  2. Kopię zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Toruniu;

Aby móc skorzystać z darmowego odbioru azbestu, gospodarstwo domowe powinno być ujęte w  „Bazie azbestowej zawierającej informację z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest”.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Obrowo: tel. 56 678 60 22 wew. 162

Wróć

Przejdź do początku strony