Przejście do sekcji:

Treść strony - Organizacje pozarządowe

Stronicowanie

 • Konsultujemy projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

  Konsultujemy projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

  Gmina Obrowo opracowała projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2023 roku. Projekt przekazujemy do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. Na uwagi czekamy do 20 stycznia.

   

 • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty

  Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie wigilijne dla osób samotnych, niepełnosprawnych i seniorów z terenu gminy Obrowo w Obrowie”, zgłoszoną przez Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnych „Podaj Rękę” w Obrowie.

   

 • Konsultujemy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Konsultujemy Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Do 2 grudnia można zgłaszać uwagi dotyczące Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023. Konsultacje są przeprowadzane w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały na odpowiednim formularzu. Wypełnione formularze należy składać do 2 grudnia w sekretariacie urzędu lub przesłać skan podpisanego formularza pocztą elektroniczną.

   

 • Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

  Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

  Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich. Zainteresowanych startem do komitetów monitorujących bez doświadczenia w tej kwestii OFOP zaprasza na spotkania wprowadzające w tematykę funduszy europejskich na lata 2021-2027.

   

   

 • III spotkanie projektu Wisła Wciąga

  III spotkanie projektu Wisła Wciąga

  W sobotę 22 października w Nieszawie uczestniczyliśmy w III Warsztatach Wiślanych Inicjatyw Lokalnych. Kolejne spotkanie projektowe było okazją do podsumowania naszych doświadczeń po wizycie studyjnej w regionie rzeki Vefsna w Norwegii oraz omówienia stanu prac nad inicjatywami lokalnymi wszystkich uczestników. Wzięliśmy również udział w otwarciu jednej z nich: Fundacja Kapsuła wykonała mural "Bogini Wisła", który będzie przypominał o roli i wartości Wisły dla nadrzecznych miejscowości, witał wodniaków płynących rzeką oraz cieszył oko mieszkańców. 

 • Gościliśmy przedstawicieli akcji "Masz głos" Fundacji Batorego

  Gościliśmy przedstawicieli akcji "Masz głos" Fundacji Batorego

  Działalność organizacji w symbiozie z innymi – pod takim tytułem odbywała się wizyta studyjna przedstawicieli akcji Masz głos, masz wybór Fundacji im. Stefana Batorego w naszej gminie. W Szembekowie gościliśmy Joannę Załuską z fundacji, dyrektorkę programu oraz Jacka Janickiego z Fundacji Aktywności Lokalnej, koordynatora regionalnego Masz głos, eksperta w zakresie wdrażania modelu współpracy międzysektorowej.

 • Rozmawiamy o programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

  Porozmawiajmy o programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

  Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie naszej gminy oraz mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących programu współpracy na 2023 rok. Na Państwa uwagi, opinie i wnioski czekamy do 2 listopada. Konsultacje prowadzimy w formie zbierania opinii poprzez formularze ankietowe, które należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Obrowie, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać na adres obrowo@obrowo.pl. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacyjny zamieszczamy w załączniku informacji.

 • Sympatycy nadwiślańskiej przyrody i hostorii spotkali się w Silnie

  Sympatycy nadwiślańskiej przyrody i historii spotkali się w Silnie

  W sobotę 17 września w Silnie odbył się kolejny Wiślany Festyn Przyrodniczy zorganizowany przez stowarzyszenie Nasze Silno. W trakcie tegorocznej edycji organizatorzy zaprosili uczestników do poznawania nadwiślańskiej przyrody oraz historii i dziedzictwa kulturowego związanego z rzeką. Rozstrzygnięta została kolejna edycja konkursu fotograficzny "Wisła - dzika rzeka". Nie zabrakło rejsów repliką łodzi flisackiej, atrakcji dla dzieci i wspólnego ogniska.

 • Zapraszamy do Silna na VII Wiślany Festyn Przyrodniczy

  Zapraszamy do Silna na VII Wiślany Festyn Przyrodniczy

  Wiślany Festyn Przyrodniczy stowarzyszenia Nasze Silno to już tradycja. Również w tym roku, w sobotę 17 września o godz. 14:00 nad brzegiem Wisły w Silnie przy ul. Widokowej odbędzie się jego kolejna VII edycja. Uczestnicy będą mogli odbyć rejs drewnianą łodzią flisacką oraz wziąć udział w spacerze przyrodniczym i historycznym. Najmłodszych organizatorzy zapraszają do własnoręcznego wykonania Motanek – ludowych lalek dobrych życzeń, a wszystko to przy ognisku, konkursach, kanapkach i napojach w towarzystwie miłośników przyrody i Wisły.

 • Wisła wciąga! - wizyta studyjna w regionie rzeki Vefsna

  Wisła wciąga! - wizyta studyjna w regionie rzeki Vefsna

  Na przełomie sierpnia i września braliśmy udział w wizycie studyjnej w Norwegii. Wizyta była kolejną częścią projektu Wisła wciąga! Wraz z reprezentantami fundacji Wolna Wisła - lidera i pomysłodawcy projektu, Pracowni Zrównoważonego Rozwoju - partnera wspierającego oraz Lokalnej Grupy Działania Chełmno udaliśmy się do regionu rzeki Vefsna, aby sprawdzić, jak o swoją rzekę dbają, jakie mają pomysły i jakie działania podejmują Norwegowie.

Stronicowanie

Przejdź do początku strony