Przejście do sekcji:

Treść strony - Luty

19 nowych asfaltowych dróg w naszej gminie

W tym roku w gminie Obrowo ruszy budowa dziewiętnastu asfaltowych odcinków dróg. W ostatnim czasie rozstrzygnięte zostały dwa przetargi. Na prace budowlane gmina przeznaczy ponad 4 mln 200 tys. złotych.

Gmina Obrowo rozstrzygnęła w ostatnim czasie dwa przetargi na budowę nowych asfaltowych odcinków dróg. Prace budowlane rozpoczną się w tym roku, a zakończą pierwszej połowie roku 2022. 

Zakres prac obejmuje następujące odcinki dróg gminnych:

1, 2 Szembekowo, ulica Osiedlowa na odcinku od 988 m do 1892 m oraz ulica Lipowa

Przebudowa drogi gminnej nr 101008c obejmuje rozbiórkę nawierzchni, frezowanie, wykop pod poszerzenia, rozbudowę jezdni, która będzie mieć asfaltową nawierzchnię. Wykonane zostaną chodniki, pobocza, indywidualne zjazdy na posesje oraz zatoczki autobusowe. Przy przejściach dla pieszych posadowione zostaną aktywne znaki drogowe, zasilane baterią słoneczną. Przejścia będą doświetlone. Wykonawca ustawi znaki informujące o przejeździe kolejowym i wprowadzi oznakowanie poziome w rejonie przystanków autobusowych.

3 Kawęczyn, droga gminna nr 101013c na odcinku od 959 metra do 1742 m

Zakres prac obejmuje rozbudowę jezdni, która zyska asfaltową nawierzchnię, wykonanie chodników, poboczy oraz indywidualnych zjazdów na posesje. Powstaną zatoki autobusowe i doświetlone przejścia dla pieszych. Przy przejściach znajdą się aktywne, migające światłami, znaki drogowe, ustawione będą znaki informujące o przejeździe kolejowym oraz wprowadzone zostanie oznakowanie poziome w pobliżu przystanków autobusowych.

Ww. inwestycje są dofinasowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Budowa niżej wymienionych dróg to środki gminne.

4 Brzozówka, ulica Olszynowa

Zakres prac obejmuje oczyszczenie warstwy konstrukcyjnych istniejącej podbudowy, a następnie ułożenie dwóch warstw nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, na odcinku 0,704 km. Zwieńczeniem remontu będzie wykonanie zjazdów indywidualnych na posesję z betonu asfaltowego oraz wykonanie obustronnego pobocza.

5 Brzozówka, ulica Dębowa

Zakres prac obejmuje oczyszczenie warstwy konstrukcyjnych istniejącej podbudowy, a następnie ułożenie dwóch warstw nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, na odcinku 0,100 km. Zwieńceniem remontu będzie wykonanie obustronnego pobocza.