Przejście do sekcji:

Treść strony - Luty

O koronawirusie na poważnie i na wesoło - sezon drugi

Gminny konkurs literacki „O koronawirusie na poważnie i na wesoło”, który rozstrzygnęliśmy w styczniu, będzie miał kontynuację. Tym razem ogłaszamy konkurs plastyczny pod tym samym tytułem. Prace mają być ilustracjami do tekstów, które wpłynęły na konkurs literacki.

Cykl „oswajania” koronawirusa zakończy wydanie książki z tekstami o covidzie napisanymi przez mieszkańców gminy Obrowo, ozdobionej ilustracjami ich autorstwa. Zwycięskie prace plastyczne zostaną również nagrodzone.

Komisja oceniająca prace literackie, które wpłynęły na konkurs „O koronawirusie na poważnie i na wesoło”, zaproponowała wójtowi gminy Obrowo Andrzejowi Wieczyńskiemu, wydanie książki z tekstami. Publikację miałby zdobić ilustracje wykonane przez  mieszkańców. Wójt przystał na pomysł. – Obecna sytuacja epidemiczna jest dla naszej gminy, dla społeczeństw, bezprecedensowa. Publikacja, którą przygotujemy, będzie znakiem czasów, zapisem naszych zmagań, pamiątką dla przyszłych mieszkańców Obrowa. Zadbamy, aby znalazła się w każdej gminnej i szkolnej bibliotece i trafiła do zainteresowanych – zapowiada wójt Andrzej Wieczyński.

Konkurs plastyczny pt. Ilustracje do tekstów literackich „O koronawirusie na poważnie i na wesoło…” podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:

I kategoria: dzieci i młodzież do lat 15
II kategoria: młodzież od 16 lat i osoby dorosłe

Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę w formacie nie większym niż A5 z opisem, którego tekstu dotyczy ilustracja (teksty zamieszczamy w linku poniżej) . Technika wykonania prac jest dowolna: malarstwo farbami lub kredkami. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, których prace literackie będą publikowane, a warunkiem uczestnictwa jest złożenie karty zgłoszenia (załącznik nr 1) oraz pisemnego oświadczenia (załącznik nr 2 i 3).

Pod tym linkiem znajdują się wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs literacki i które czekają na ilustracje

Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora. Kryteria oceny są następujące: zgodność z tematem konkursu, pomysłowość i oryginalność, jakość i estetyka wykonania. 

Prace należy nadesłać pocztą z dopiskiem: „O koronawirusie na poważnie i na wesoło…” na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 29, 87-126 Obrowo 

Na prace czekamy do 31 marca (liczy się data stempla pocztowego).

Informacji udziela Ewelina Mytlewska  tel. tel.697083076

Konkurs organizują Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie oraz Osiecki Klub Kultury.

 

 

  • plakat_konkursowy

Wróć

Przejdź do początku strony